Bilder från loppet

Vi hade fotografer vid målplatsen samt vid bäckpassagen, här hittar du bilderna.