Inbjudan 2012

Klasser: Herrar 10, Damer 10 samt Motion 5

Banlängder: 10 resp 5 km.

Anmälan/avgift: Via formulär på www.xcrace.se senast måndag 8:e
oktober. Kostnad 150 kr. För att anmälan ska vara godkänd skall
avgiften vara betalad till Linköping OK:s bankgiro 5487-4169. Vid
betalning anger du ditt födelsedatum. Efteranmälan kan ske på
tävlingsdagen senaste en timme före start till en kostnad av 250 kr
som betalas kontant. OBS! I samband med att du anmäler dig så har du
även godkänt att ditt namn får publiceras i resultatlistan på
Internet.

Tidtagning: Sker manuellt och läggs tillsammans med varvtider upp på
hemsidan efter tävlingen.

Banan: En slinga på fem km som löps ett varv för motionsklassen och
två varv för Herrar 10 och Damer 10. Banan blandar stig och terräng,
för exempel se bilder från tidigare års tävlingar under menyn ”Bilder” till vänster.

Priser: Till de tre bästa i Dam- respektive Herr-klassen och utlottning av priser bland föranmälda deltagare.

Samling: Vidingsjö motionscentrum i Linköping. Karta

Parkering: Finns vid motionscentrum.

Start: Klockan 12.00 Lördagen den 13:e Oktober.

Upplysningar: Kontakta tävlingsledningen via xcrace@lok.se

Linköpings OK hälsar alla välkomna till Linköping XC-race 2012