Inbjudan och anmälan

Nu finns det en fullständig inbjudan samt en sida för anmälan på hemsidan. Vi ser med spänning fram emot årets lopp och just nu så finslipas detaljerna kring årets bansträckning. Vi återkommer senare med lite mera information om årets bansträckning utan att avslöja för mycket.