Loppet år 2020 blir 2021

Vi arrangörer har beslutat att ställa in årets lopp och försöka att arrangera nästa lopp med liknande koncept som tidigare.

Motiveringen grundar sig i att stämningen på plats är en stor del av hela arrangemangets upplevelse. Att arrangera ett lopp i dagsläget skulle innebära startgrupper om max 50 personer och en uppmaning till publik att stanna hemma. Detta tillsammans med att huvudklassen 10km skulle kräva ganska stora startdjup har varit huvudorsakerna till beslutet om att inte arrangera XC-race 2020. Om restriktionerna ändå lättas på till oktober så anser vi att det i första hand är verksamheter som har ett kritiskt ekonomiskt behov av att genomföra evenemang som är lämpade att göra det. För oss är känslan att om vi arrangerar XC-race hamnar vi ett steg närmare att gå över en mycket omdiskuterad gräns och det känns skönt att i efterhand känna att man tagit ansvar och kanske lett samhället i en klok riktning med avseende på covid-19 och läget för påverkade samhällsgrenar.

Utifrån nuläget känns det helt enkelt bäst att inte arrangera ett helt lopp 2020. Däremot ligger det i vårat intresse som arrangörer att aktivera människor till att komma ut i skogen, därför hoppas vi att snart kunna publicera ett alternativt koncept där vi uppmuntrar människor att ta sig ut i naturen men på ett säkert och (såklart, i XC-race-anda) utmanande sätt.

Den stämning och peppande känsla av flera deltagare i spåret hoppas vi kunna uppnå när vi blickar framåt till loppet 2021. För visst vill vi fortsätta arrangera lopp!

Ha det fint!