Starttiden ändrad till kl 12.00

Efter önskemål från deltagare så har vi beslutat att tidigarelägga starten till kl 12.00 istället för kl 14.00.

Om ni redan är anmäld och den ändrade starttiden gör att ni inte längre kan deltaga så beklagar vi detta och återbetalar givetvis er startavgift.